การส่งเสริมการเรียนการสอนมวยไทยในสถานศึกษา รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ การส่งเสริมการเรียนการสอนมวยไทย