การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์แคนนาดา ครั้งที่ 1 รายระเอียดดังต่อไปนี้ คณิตศาสตร์แคนนาดา