การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูสังกัดสพฐ.(กรณีปกติ)ปีพ.ศ.2564                    รายละเอียด ดังต่อไปนี้  หนังสือว4497การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(กรณีปกติ)ปีพ.ศ.2564
หนังสือว4498การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู(กรณีปกติ)ปีพ.ศ.2564 ต่างเขต