การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กรณีปกติ)ปีพ.ศ.2563  รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ การย้ายครูและบุคลากรทางการศึกษา