การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีปกติ ปี พ.ศ.2562รายละเอียด ดังต่อไปนี้ การย้ายข้าราชการครูกรณีปกติปี2562     การย้ายข้าราชการครูปี2562