วันที่ 10 มิถุนายน 2564 นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี รอบการประเมินครั้งที่ 1 (6 เดือนแรก) โดยมี นายรตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน ( Evaluation Team ) โดยผ่านระบบทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมสันป่าตอง vdo04