การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญสามารถดาวน์โหลดสื่อได้จากwebsite ศาลรัฐธรรมนูญอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ