สพฐ.ประกวดแอปพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ “OBEC HACKATHON 2019″ ภายใต้หัวข้อ ” APPS FOR THAILAND 4.0″ ปิดรับสมัครวันที่ 20 กุมภาพันธ์  2562  รายละเอียด  ดังนี้  ประกวดแอปพลิเคชั่น