วันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 10:00 น. นายไพโรจน์ เดชะบุญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผอ. สพป เชียงใหม่ เขต 4 ได้รับอนุมัติและมอบอำนาจจากเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นผู้ดำเนินการถ่ายโอนโรงเรียนบ้านหนองตอง ให้แก่เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา โดยมีสิบเอกกรณ์ยุทธ์ คำออน ปลัดเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองตองพัฒนา เป็นผู้รับโอน พร้อมด้วยผู้บริหารของเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา โดยผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มของ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 และแขกผู้มีเกียรติร่วมลงนามบันทึกการถ่ายโอนกิจการจัดการศึกษา และส่งมอบภารกิจการจัดการศึกษาให้เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา ณ ห้องประชุมสันป่าตอง