สมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติจัดงานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค.61 ประชาสัมพันธ์จำหน่ายดอกพุทธรักษาราคาดอกละ10.-สนใจสั่งซื้อได้โดยตรงที่สมาคมฯภายในสิ้นเดือนตุลาคม2561  รายละเอียด  ดังต่อไปนี้  ดอกพุทธรักษา