การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ งานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา