ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางฯ ประชาสัมพันธ์การคัดเลือผู้บริหารและข้าราชการครูเพื่อเรียนต่อในระดับป.โท รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ การคัดเลือกผบ.และครูเพื่อเรียนต่อป.โท