กกต.ประชาสัมพันธ์การใช้หมายเลขโทรศัพท์แบบสั้น 4 หลัก หมายเลข 1444  กกต.ประชาสัมพันธ์การใช้หมายเลขโทรศัพท์แบบสั้น4หลัก