นับถอยหลังสู่ การสอบ ONET ป.6 และ ม.3

วัน(s)

:

ชั่วโมง(s)

:

นาที(s)

:

สอง(s)

นับถอยหลังสู่การสอบวัดความสามารถพื้นฐานฯ NT ชั้นป.3

วัน(s)

:

ชั่วโมง(s)

:

นาที(s)

:

สอง(s)

นับถอยหลังสู่การสอบการอ่าน RT ชั้น ป.1

วัน(s)

:

ชั่วโมง(s)

:

นาที(s)

:

สอง(s)

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 2562

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 2562 ส่งใบสมัครถึงสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 17 มกราคม  2562  รายละเอียด ...

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2562

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีปกติ ปี พ.ศ.2562รายละเอียด ดังต่อไปนี้ การย้ายข้าราชการครูกรณีปกติปี2562   ...

สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ -ลำพูน จำกัดประชาสัมพันธ์สินค้าของสหกรณ์

  สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ -ลำพูน จำกัดประชาสัมพันธ์สินค้าของสหกรณ์ รายละเอียดดังต่อไปนี้ สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่1 (1) สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่1 (2) สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่1 (3)...

บ.อักษรอินสไปส์ จำกัดประชาสัมพันธ์รายการสื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ปี 2562

บ.อักษรอินสไปส์ จำกัดประชาสัมพันธ์รายการสื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ปี 2562  รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ บ.อักษรประชาสัมพันธ์รายการสื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ปี...

ประกาศโรงเรียนแม่วินสามัคคีสาขาขุนป๋วยผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศโรงเรียนแม่วินสามัคคีสาขาขุนป๋วยเรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ประจ าปีงบประมาณ...

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผลสอบธุรการโรงเรียนแม่วินสามัคคี

ประกาศโรงเรียนแม่วินสามัคคีเรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว คำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด ...

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งธุรการโรงเรียนบ้านไร่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งธุรการโรงเรียนบ้านไร่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก...

อ่านเพิ่มเติม