ภารกิจ สำนักงานเขตพื้นที่ฯ
สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. นางวรางคณา ไชยเรือน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นายสมนึก นาห้วยทราย นายพงษ์ศักดิ์ บุญพรม รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 และบุคลากร สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมเคารพธงชาติ ในวันจันทร์ทุกสัปดาห์แรกของเดือน จากนั้นสวดมนต์...

อ่านเพิ่มเติม
ภารกิจ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ
สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราช

วันที่ 27 เมษายน 2564 นางวรางคณา ไชยเรือน ผอ. สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นำคณะผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ ดังนี้ นางแสงจันทร์ กันยะมูล ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสินีนาฏ วงศ์น้อยนักวิชาการศึกษา นายสรรค์ ไชยมงคล ศึกษานิเทศก์ และนายพงศกร ลูนปัน ครูตัวแทนโรงเรียน...

อ่านเพิ่มเติม
ภารกิจ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ
สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประชุมคณะกรรมการการประชุมขับเคลื่อนมาตรการและแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา นางวรางคณา ไชยเรือน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้นายประสิทธิ์ เมืองไสย และดร.พงษ์ศักดิ์ บุญพรม รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4...

อ่านเพิ่มเติม
ภารกิจ โรงเรียน
สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับโรงเรียน

  รายชื่อโรงเรียนที่มีผลการประเมินรายชื่อโรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา  2563  สูงสุด 3 ลำดับ วิชาคณิตศาสตร์ ลำดับที่ 1   โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง  อำเภอแม่วาง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  77.33 ลำดับที่  2  โรงเรียนวัดดงป่างิ้ว  อำเภอสันป่าตอง...

อ่านเพิ่มเติม
News | ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาขยายเวลาส่งผลงานวิจัย

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาขยายเวลาส่งผลงานวิจัยใหม่เป็นภายในวันที่ 21 พฤษภาคม  2564 รายละเอียดดังต่อไปนี้ [pdf-embedder...

อ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยการอาชีพจอมทองรับสมัครโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงปี2564

วิทยาลัยการอาชีพจอมทองรับสมัครโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงปี2564 รายละเอียด ดังต่อไปนี้[pdf-embedder...

อ่านเพิ่มเติม

จังหวัดเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งผู้ใช้น้ำ

จังหวัดเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งผู้ใช้น้ำ รายละเอียดดังต่อไปนี้[pdf-embedder...

อ่านเพิ่มเติม
News | ข่าวรับสมัครงาน/สอบราคา

โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน – ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาจีน  1  อัตรา – ตำแหน่งครูผู้สอนห้องเรียน MEP  2  อัตรา – ตำแหน่งครูผู้สอนชาวต่างชาติในห้องเรียน MEP.   3 อัตรา  ...

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก

โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานให้ราชการตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการประเภทจ้างเหมาบริการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รายละเอียด  ดังนี้ [pdf-embedder...

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) รับสมัครครูผู้สอนอัตราจ้างวิชาเอกคณิตศาสตร์จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ตำแหน่งครูผู้สอนคณิตศาสตร์  (คณิตคิดสร้างสรรค์) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000  บาท จำนวน    1    อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม  – 5...

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนเอกภาษาอังกฤษจำนวน 1 อัตรา

โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน    1    อัตรา   อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000  บาท รายละเอียดคลิกที่นี่ สมัครออนไลน์...

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) รับสมัครครูผู้สอนอัตราจ้างวิชาเอกคณิตศาสตร์จำนวน 2 อัตรา

ประกาศโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ตำแหน่งครูผู้สอนคณิตศาสตร์ (คณิตคิดสร้างสรรค์) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท จำนวน 2 อัตรา สมัครออนไลน์...

อ่านเพิ่มเติม
Weblink | เว็บลิงค์ภายใน/ภายนอก