ภารกิจ สำนักงานเขตพื้นที่ฯ
สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. นางวรางคณา ไชยเรือน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นายสมนึก นาห้วยทราย นายพงษ์ศักดิ์ บุญพรม รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 และบุคลากร สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมเคารพธงชาติ ในวันจันทร์ทุกสัปดาห์แรกของเดือน จากนั้นสวดมนต์...

อ่านเพิ่มเติม
ภารกิจ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ
 นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 และคณะ ได้ตรวจเยี่ยม ติดตาม ประเมินความพร้อมการเปิดเรียนของสถานศึกษา

     วันที่ 15 มิถุนายน 2564  นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 และคณะ ได้ตรวจเยี่ยม ติดตาม ประเมินความพร้อมการเปิดเรียนของสถานศึกษา เครือข่ายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 5 โรงเรียน ตามลำดับดังนี้ โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง โรงเรียนบ้านสันผักหวาน...

อ่านเพิ่มเติม
ภารกิจ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับมอบรางวัลพระพฤหัสบดี

   วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายพงษ์ศักดิ์ บุญพรม รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา และหน่วยงาน ในสังกัด ที่มีผลงานด้านการสวัสดิการ และสวัสดิภาพ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ...

อ่านเพิ่มเติม
ภารกิจ โรงเรียน
สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับโรงเรียน

  รายชื่อโรงเรียนที่มีผลการประเมินรายชื่อโรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา  2563  สูงสุด 3 ลำดับ วิชาคณิตศาสตร์ ลำดับที่ 1   โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง  อำเภอแม่วาง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  77.33 ลำดับที่  2  โรงเรียนวัดดงป่างิ้ว  อำเภอสันป่าตอง...

อ่านเพิ่มเติม
News | ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ "จิตสำนึกเยาวชน ไม่ทนต่อการทุจริต" ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา รายละเอียดดังแนบ[pdf-embedder url="http://cmi4.go.th/web/wp-content/uploads/2021/06/ประชาสัมพันธ์สุนทรพจน์-1.pdf"...

อ่านเพิ่มเติม

สนง.เลขาธิการคุรุสภา ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้นำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ไปถวาย ณ วัดหนองหอย พระอารามหลวง ตำบลเขาแร้ง อำเภอราชบุรี จังหวัดราชบุรี ในวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 10.09 น. จึงขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทราได้ร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา...

อ่านเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำวารสารเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำวารสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ให้หน่วยงานราชการและประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน...

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรม รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี

ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรม รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี รายละเอียดดังต่อไปนี้ [pdf-embedder...

อ่านเพิ่มเติม
News | ข่าวรับสมัครงาน/สอบราคา

โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ตำแหน่งครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ตำแหน่งครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ 1  อัตรา สมัครออนไลน์ ***หมายเหตุผู้สมัครออนไลน์ต้องลงชื่อเข้าใช้ E-Mail...

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน – ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาจีน  1  อัตรา – ตำแหน่งครูผู้สอนห้องเรียน MEP  2  อัตรา – ตำแหน่งครูผู้สอนชาวต่างชาติในห้องเรียน MEP.   3 อัตรา  ...

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก

โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานให้ราชการตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการประเภทจ้างเหมาบริการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รายละเอียด  ดังนี้ [pdf-embedder...

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) รับสมัครครูผู้สอนอัตราจ้างวิชาเอกคณิตศาสตร์จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ตำแหน่งครูผู้สอนคณิตศาสตร์  (คณิตคิดสร้างสรรค์) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000  บาท จำนวน    1    อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม  – 5...

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนเอกภาษาอังกฤษจำนวน 1 อัตรา

โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน    1    อัตรา   อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000  บาท รายละเอียดคลิกที่นี่ สมัครออนไลน์...

อ่านเพิ่มเติม
Weblink | เว็บลิงค์ภายใน/ภายนอก