คณะกรรมการติดตามการดำเนินงาน โครงการกองทุนหมุนเวียนและอาหารกลางวันน้ำดื่มสะอาด

...
Read More

ออกตรวจพื้นที่ในการสุ่มตรวจดูแลเหตุนักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์

...
Read More

ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ติดตามและตรวจสอบข้อเท็จจริง

...
Read More

คณะสพม.17 (จันทบุรี-ตราด) ศึกษาดูงานสพป.เชียงใหม่ เขต 4

...
Read More

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยม สพป.เชียงใหม่ เขต 4

...
Read More

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านทรายมูล สังกัดสพป.เชียงใหม่ เขต 4

...
Read More

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านทรายมูล

...
Read More

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 จัดอบรมปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการใช้งานในระบบ e-GP”

...
Read More

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประชุมทางไกลโดยมีนายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน

...
Read More

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 จัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีสำหรับสถานศึกษา”

...
Read More

ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4มอบใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษาปี2560

...
Read More

โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) จัดพิธีทำบุญและเปิดป้ายอาคารเรียน “สุวรรณราษฎร์ 98 ปี”

...
Read More

ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2561

...
Read More

ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560

...
Read More

ผอผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานในพิธีทำบุญและเปิดป้ายอาคารเรียน อาคาร “ต้นกล้า” และโดม “จามจุรี” โรงเรียนบ้านสันป่าสัก อำเภอหางดง

...
Read More

...
Read More

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประชุมผู้บริหารอำเภอดอยหล่อ

...
Read More

ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนกลุ่มโรงเรียนท่าช้าง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

...
Read More

แนวทางการดำเนินงานและลงนามในบันทึกความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับสำนักงานโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดเชียงใหม่

...
Read More

รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 7/2561

...
Read More

โรงเรียนบ้านไร่ จัดกิจกรรม “มาฆบูชา เจริญสมาธิ”

...
Read More

โรงเรียนบ้านหัวข่วง “กิจกรรม สนุกคิด วิทยาศาสตร์ “

...
Read More

โรงเรียนบ้านม่วงพี่น้อง นำนักเรียนเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน กองวิจัยสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ

...
Read More

โรงเรียนบ้านม่วงพี่น้อง เยี่ยมชมที่ทำการกองวิจัย และรับมอบพัสดุ คอมพิวเตอร์

...
Read More

โรงเรียนบ้านทรายมูลอ.หางดงจัดกิจกรรมเสริมภาษาจีน

...
Read More

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ จ้งปรับปรุงตกแต่งอาคารสำนักงาน

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ จ้งปรับปรุงตกแต่งอาคารสำนักงาน รายละเอียด ...

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศประชาสัมพันธ์งาน innovation school summit 2018

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศประชาสัมพันธ์งาน innovation school summit 2018 รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ งานinnovative school...

ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมทางกายสำหรับนักเรียนและครู

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมทางกายสำหรับนักเรียนและครู สนใจสมัครภายใน 4 เมษายน  2561  รายละเอียด  ดังต่อไปนี้...

โรงเรียนชุมชนวัดปากกอง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

โรงเรียนชุมชนวัดปากกอง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน รับสมัครครู...

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมปฐมวัยทางระบบอิเล็คทรอนิคส์

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมปฐมวัยทางระบบอิเล็คทรอนิคส์เพื่อเรียนเชิญครูผู้สอนเข้าร่วมการอบรม รายละเอียด ดังต่อไปนี้  mac...

ประชาสัมพันธ์ประกาศของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ประชาสัมพันธ์ประกาศของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง สร้างแหล่งเรียนรู้จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์ ประจำปี 2561 เพื่อเชิญชวนให้ส่งโครงการเข้ารับการพิจารณาขอรับเงินอุดหนุนฯ โดยผู้สนใจสามารถสมัครและส่งแบบเสนอโครงการฯภายในวันที่ 16 มีนาคม  2561 เวลา...

โรงเรียนชุมชนวัดปากกอง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

โรงเรียนชุมชนวัดปากกอง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน รับสมัครครู...

อ่านเพิ่มเติม

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 หนังสือ ว94 หนังสือ...

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนและธุรการโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนและธุรการโรงเรียน <<<ประกาศโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง>>>  ...

อ่านเพิ่มเติม