เอกสารแนะแนว

แนวทางการเสริมทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพให้กับนักเรียน

11 แนวทางการเสริมทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ-2561

 

คู่มือการใช้โปรแกรมวัดความถนัดทางอาชีพ สำหรับผู้ใช้งานระดับโรงเรียน

22คู่มือการใช้โปรแกรมฯ-สำหรับ-รร-ครู

 

แบบบันทึกประสบการณ์อาชีพ สำหรับนักเรียน

33แบบบันทึกประสบการณ์อาชีพ

 

ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน สำหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อเข้าใช้โปรแกรมวัดความถนัดทางอาชีพ 

44user-password-เพื่อเข้าใช้โปรแกรมวัดความถนัดฯ-สพป-เชียงใหม่-เขต-4

 

แนวทางการใช้โปรแกรมวัดความถนัดทางอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

3แนวทางการใช้โปรแกรมวัดความถนัดทางอาชีพ-7dec18-obec