วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ดำเนินการสังเคราะห์และสรุปรายงานข้อมูล ผลการนิเทศการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยนางฉวีววรรณ ไชยพิเศษ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวรสพร พรวนหาญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ได้ดำเนินการสังเคราะห์และสรุปรายงานข้อมูล ผลการนิเทศการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 โดยมีคณะทำงาน ประกอบด้วย นางอุดมลักษณ์ ติณตะชาติ ครูโรงเรียนวัดศรีล้อม (ข้าราชการบำนาญ) นางสาวน้ำฝน สุโข ธุรการโรงเรียนบ้านทรายมูล และ นางสาวณัฐธยาน์ ศรีเมือง ครูจ้างสอนพิเศษ ร่วมดำเนินงานในครั้งนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *