หมวดหมู่: ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

...

Read More

คู่มือการคัดเลือกครูต้นเเบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปี ๒๕๖๔

คู่มือการคัดเลือกครูต้นเเบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปี ๒๕๖๔ –...

Read More

คู่มือการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2563

คู่มือการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี...

Read More

การคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563

รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี...

Read More

การคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562

คู่มือการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2562 การคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี...

Read More
Loading

Weblink | เว็บลิงค์ภายใน/ภายนอก