ติดต่อกลุ่มนโยบายและแผน

ติดต่อกลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มนโยบายและแผน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  4  

134 หมู่ 8 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 

 ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน โทร. 0-5331-1351 ต่อ 21

เบอร์ภายในกลุ่ม โทร 0-5331-1351 ต่อ 22

Line :