ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เรื่องการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เรื่องการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศเลิก1-ผสาน