ประกาศสพป.เชียงใหม่ เขต 4 เรื่องการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศสพป.เชียงใหม่ เขต 4 เรื่องการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศเลิก1-ผสาน