Category: 026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

รับรายงานตัวและปฐมนิเทศผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

Read More

การลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา(PA)

Read More

ประชุมซักซ้อมแนวทางการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (เมษายน 2562)

ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน...

Read More

การรายงานและปฐมนิเทศผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ ซึ่งเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกและผ่านการอบรมพัฒนาฯ ก่อนแต่งตั้ง

Read More
Loading