หมวดหมู่: O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

610308 -0206.6 -ว 3 หลักเกณฑฺ์การคัดเลือก รอง ผอ.สพท. สังกัด...

Read More

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสพฐ.

601024 - 0206.6 - ว 33 หลักเกณฑ์คัดเลือก ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด...

Read More

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุุพิเศษ

...

Read More

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง ให้ได้รับรางวัล “บุคลากรดีเด่น” ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

...

Read More

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

ประกาศ กศจ.ชม. สพป.ชม.4 ประกาศ สพป.ชม.4...

Read More

องค์ประกอบหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ว8 ปี 2549)

ประกาศ-กศจ.เรื่อง-องค์ประกอบย้าย-ศน. v4908-ว8-2549 590610-0206.4-ว...

Read More

รายละเอียดการประเมินศักยภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 (ตามหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ. ว 9 ปี 2554 และ ว 24 ปี 2560)

รายละเอียดการประเมินศักยภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา v5409-ว 9 600731-0206.4 -...

Read More

องค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2562 (ตามหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ. ว24 ปี 2559)

ตัวชี้ัวัดย้ายครูผู้สอน 62 591228-0206.4-ว 24 หลักเกณฑ์การย้าย ตำแหน่งครู สพฐ....

Read More

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) (ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ว 7 ปี 2552)

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่-ย้ายและคัดเลือก-38ค2-1 หลักเกณฑ์ย้าย38ค.เพิ่มเติม...

Read More

หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ว 26 -2561)

611025 -0206.7 - ว 19 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้่ช่วย...

Read More

หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

610606 -0206.6 - ว 5 หลักเกณฑ์การสอบแข่งขัน...

Read More
Loading