ติดต่อกลุ่มบริหารงานบุคคล
134 หมู่ที่ 8 ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง
จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ติดต่อ 053-311351  ต่อ 23 หรือ 24
โทรสาร (Fax)  053-311278
อีเมล์     personcmi4@gmail.com