วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.นายไพโรจน์ เดชะบุญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังครู พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษาสังกัดสพป.เชียงใหม่ เขต 4 ครั้งที่ 3/2563
ณ ห้องประชุมหางดง