ประกาศเจตนารมณ์นโยบายงดรับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 2566

ประกาศนโยบาย No Gift