ข้อมูลจำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ

รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ2565
ข้อมูลการร้องเรียนเรื่องทุจริตพฤษภาคม2565
ข้อมูลการร้องเรียนเรื่องทุจริตเมษายน2565
ข้อมูลการร้องเรียนเรื่องทุจริตมีนาคม2565
JapFeb2565
ข้อมูลการร้องเรียนเรื่องทุจริตกุมภาพันธ์2565
ข้อมูลการร้องเรียนเรื่องทุจริตมกราคม2565
Dec2564
ข้อมูลการร้องเรียนเรื่องทุจริตธันวาคม2564
Nov2564
ข้อมูลการร้องเรียนเรื่องทุจริตพฤศจิกายน2564
Oct2564
ข้อมูลการร้องเรียนเรื่องทุจริตตุลาคม2564