ข้อมูลจำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565

Oct2564
ข้อมูลการร้องเรียนเรื่องทุจริตตุลาคม2564
Nov2564
ข้อมูลการร้องเรียนเรื่องทุจริตพฤศจิกายน2564
Dec2564
ข้อมูลการร้องเรียนเรื่องทุจริตธันวาคม2564