การป้องกันการทุจริต 2566

O3101บันทึกประกาศเจตจำนงสุจริตและนโยบาบยNOGIFTPOLICY2566-1
O3101บันทึกประกาศเจตจำนงสุจริตและนโยบาบยNOGIFTPOLICY2566-2
O3101บันทึกประกาศเจตจำนงสุจริตและนโยบาบยNOGIFTPOLICY2566-3
O3402ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน2566
O3403Declaration2566
O3404ประกาศเจตนารมณ์นโยบายงดรับของขวัญ2566