ทำเนียบบุคลากร

 

 

นายพงษ์ศักดิ์   บุญพรม

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

                                                                                                                     โทร. 0898431417

นายดัมพ์  แย้มนิ่มนวล

ผู้อำนวยการกลุ่ม  โทร 0819520102

นางประภาพร  สุวรรณบงกช

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โทร 0869160777

นายอภิชาติ   บุญประเสริฐ

                                                                                        เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ โทร  0846124855