สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวทางการขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. คณะนิเทศจากส่วนกลาง (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ตามแนวทางการขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV เพื่อเป็นนโยบายสร้าง ความเข้มแข็งจากส่วนกลางสู่สำนักงานเขตพื้นที่โดยมีกลยุทธ์การขับเคลื่อนโครงการเป็น 6 ประการกลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาวิจัยโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 2. เร่งรัดการนิเทศติดตามและประเมินผล 3. เสริมสร้างภาคีเครือข่าย 4.ส่งเสริมต้นแบบวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 5. เผยแพร่แบ่งปันสร้างความรู้ 6. สนับสนุนบำรุงรักษาอย่างยั่งยืนโดยมีคณะกรรมการนิเทศดังนี้ 1. ว่าที่ร.ท.วุฒิชัย โปปลอด 2. นายณวัฒน์ จันทเขต 3. นายธนัฐ จันทเขต 4. นางศิริลักษณ์ สายสินธุ์ 5. นายณัฐวงศ์ พัฒนวรภาคย์ และนางประภาพร สุวรรณบงกช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ช่วงเช้าติดตามโรงเรียนบ้านหัวข่วงและโรงเรียนบ้านแสนตอ 

                                                           

 

                                                         

                                                           

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *