รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2563งบทดลอง ต.ค.63(2)