วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2562 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้รดน้ำดำหัวขอพร ท่านรองสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและการทำงานค่ะ