วันที่ 8 มีนาคม 2562  ข้าราชการและบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ร่วมด้วยช่วยกันทำกิจกรรม 5 ส. สามัคคีคือพลัง ช่วยกันจัดห้องทำงานให้น่าอยู่ ดูสบายตา สะอาด สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น