วัน: 13 มีนาคม 2023

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง...

อ่านเพิ่มเติม