วัน: 7 มีนาคม 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เทคโนโลยีดิจิตอล แบบ 1 และแบบ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์เทคโนโลยีดิจิตอล แบบ 1 และแบบ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษาให้กับโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษาให้กับโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ...

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษาตามโครงการพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษาตามโครงการพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...

อ่านเพิ่มเติม