เดือน: กันยายน 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมากำจัดปลวก สพป.เชียงใหม่ เขต 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมากำจัดปลวก สพป.เชียงใหม่ เขต 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารโครงการบริหารจัดการแผนปฏิบัติการ ปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารโครงการบริหารจัดการแผนปฏิบัติการ ปี พ.ศ. 2565...

Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาศักยภาพลูกจ้าง สพป.เชียงใหม่ เขต 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาศักยภาพลูกจ้าง สพป.เชียงใหม่ เขต 4...

Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา...

Read More