วัน: 13 มิถุนายน 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานฯ...

Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในการปฏิบัติงาน จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในการปฏิบัติงาน จำนวน 2 รายการ...

Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตในโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา...

Read More