เดือน: เมษายน 2022

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การจัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน (เลือกรายการ)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565...

Read More

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพาะเห็ด(เลือกรายการ)

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565...

Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเชิงชายหลังคาอาคารสำนักงาน สปช 105/29 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเชิงชายหลังคาอาคารสำนักงาน สปช 105/29 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคาห้องประชุมสันป่าตอง สพป.เชียงใหม่ เขต 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคาห้องประชุมสันป่าตอง สพป.เชียงใหม่ เขต 4...

Read More