หมวดหมู่: วัฒนธรรมองค์กร

สระเกล้า ดำหัวปี๋ใหม่เมือง ท่านรองสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์

วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2562 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้รดน้ำดำหัวขอพร ท่านรองสุทัศน์...

Read More
Loading