วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นางปวีณ์พิมพ์ โรจนมณี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นายชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4  เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสันป่าตอง สพป.เชียงใหม่ เขต 4