วันที่ 1 สิงหาคม 2565 นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้นายสมนึก นาห้วยทราย รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 4 วางพวงหรีดเคารพศพ คุณแม่วารินทร์ จักสาน มารดาของนางอัจชริญาณ์ บุญทาคำ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.เชียงใหม่ เขต 4  โดยจะมีพิธีฌาปนกิจในวันที่ 3 สิงหาคม 2565 นี้  ณ วัดสันป่าสักวรอุไร ธรรมมาราม อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่