วันที่ 7 มิถุนายน 2565 นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2565  โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขต ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 84 โรงเรียน เข้าร่วมประชุม  ห้องประชุมสันป่าตอง สพป.เชียงใหม่ เขต 4