วันที่ 11 ตุลาคม 2564 กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ดำเนินการพ่นยากำจัดปลวกอาคารสำนักงาน และโดยรอบบริเวณ สพป.เชียงใหม่ เขต 4