วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 โดยกลุ่มอำนวยการ ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค บริเวณอาคารสำนักงาน ห้องทำงาน โต๊ะ เก้าอี้ทำงาน และพื้นที่โดยรอบ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชี้อไวรัสโควิด-19 เพื่อความปลอดภัย และลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 ของบุคลากร และผู้มาติดต่อราชการ