ด้วย สพฐ.ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง” ในช่วงเข้าพรรษา รายละเอียดดังแนบ งดดื่มสุราแห่งชาติ19กค64