แนวทางการบูรณาการอาชีพ

Homepage ฟอรั่ม กระดานถามตอบ แนวทางการบูรณาการอาชีพ

 • This topic is empty.
กำลังดู 2 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 2 (ของทั้งหมด 2)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #41398 Reply
  นริศรา ฟองศักดิ์
  ผู้เยี่ยมชม

  ขอทราบแนวทางการบูรณาการอาชีพในการจัดการเรียนการสอน

  #41440 Reply
  นายสุทธิพงศ์ อริยะกุล
  ผู้เยี่ยมชม

  แนวทางการบูรณาการอาชีพในการจัดการเรียนการสอน
  การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพนั้นต้องคำนึงถึงผู้เรียนเป็นสำคัญการเรียน รู้อยู่ที่ความต้องการของผู้เรียนและการจัดประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่ต้องคำนึงถึง 3 องค์ประกอบคือ
  1.เนื้อหาวิชา (Subject Matter Unit) เป็นการเน้นเนื้อหาหรือหัวข้อเรื่องที่นำมาบูรณาการกับวิชาอื่น
  2.ความ สนใจ (Center of Interest) การเรียนรู้จะต้องมาจากความสนใจของผู้เรียนเป็นพื้นฐานและการบูรณาการ
  3.ประสบการณ์(Integrative Experience Unit) เป็นการรวบรวมประสบการณ์มีจุดเน้นอยู่ที่ผลการเรียนรู้ และความสามารถที่นำไปสู่พฤติกรรมการปรับตัวของผู้เรียนโดยนำประสบการณ์เดิมมาผสมผสานกับ ประสบการณ์ที่เกิดขึ้น จากการเรียนรู้ใหม่ ลักษณะสำคัญของการสอนแบบบูรณาการด้านอาชีพสู่การจัดการเรียนการสอน คือการเชื่อมโยงทักษะด้านอาชีพต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ประมวลความรู้หลากหลายและประสบการณ์ที่แตกต่าง มาบูรณาการเพื่อสร้างประเด็นหลักและ หัวข้อเรื่องและนำความรู้จากหน่วยต่างๆที่สัมพันธ์กับหัวข้อนั้นๆมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนและลงมือกระทำกิจกรรมต่างๆด้วยตนเองแนวทางการจัดกิจกรรม

กำลังดู 2 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 2 (ของทั้งหมด 2)
ตอบกลับไปยัง: แนวทางการบูรณาการอาชีพ
ข้อมูลของคุณ: