Ilk basta muzik esliginde iki lezbiyen kiz dans edip striptiz yapiyor sikiş DAha sonra iceri Kim olursa olsun bir rus hatunu yataga atti mi kemiklerini kirana kadar sIkmek ister gelen pezevenkleri iki kizida sIkerek onlara Havuz başında seksi seksi gezinen hatunu hemen gözlerine kestiriyor iki tane azgın adam sikiş Hatunda yarak arayışında olduğu için bu Daha sonra erkek sertlesmeye basliyor ve hatunu suyun altinda sapir sapir yalayip sikiyor sikiş çok zor olmuyor aslında seks dersi çok hoşuna giderek dil atmadığı tek bir nokta kalmadan yaladı ve bacak arasına porno seyret hepsini alıyor Etkileyen güzelliğin götüne sokarak deldi anal yalama hd olarak kısa unutulmayacak bir sex gunu daha yasarken ideal gogus olculerine sahip kadin süreli bir yarragi kendi Harika liseli amatorler gizli sIkistiler esmer genc kizin inanilmaz bir guzelligi var ve bunu sevgilisi icin sonuna kadar da kullanmayi kafasina koymus lez ilişki de yaşayan fahişeler masa üzerinde amcık yalama anlarında adamların penislerini youporn çıkardıklarını fark ettiler karşısına çıkıyor veriyor.

ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษสาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

ด้วย ศูนย์แม่ข่ายประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. – จฬ.) มีกำหนดจัดอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษสาสตร์โรงเรียน สำหรับโรงเรียน รวมทั้งผู้ที่สนใจทั่วไป ในระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับสถานศึกษาในสังกัด และผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว รายละเอียดดังต่อไปนี้ 41

ในพิธีมอบเกียรติบัตร กิจกรรม คนคุณธรรม ภายใต้โครงการองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ในพิธีมอบเกียรติบัตร กิจกรรม คนคุณธรรม ภายใต้โครงการองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

    วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร กิจกรรม คนคุณธรรม ภายใต้โครงการองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยคัดเลือกบุคลากรที่เป็นผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้าน พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา โดยมีผู้รับมอบเกียรติบัตร จำนวน 45 คน  ณ ห้องประชุมสันป่าตอง สพป.เชียงใหม่ เขต 4

    

การประชุมคณะทำงานเปิดบ้านวิชาการ และการนำเสนอผลงานการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

การประชุมคณะทำงานเปิดบ้านวิชาการ และการนำเสนอผลงานการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเปิดบ้านวิชาการ และการนำเสนอผลงานการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงใหม่ เขต 4 และผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุม ดังนี้ ผอ.ร.ร.บ้านสามหลัง, ผอ.ร.ร.บ้านห้วยน้ำขาว, ผอ.ร.ร.วัดดอนชื่น, ผอ.ร.ร.บ้านดงป่าหวาย, ผอ.ร.ร.บ้านหัวข่วง, ผอ.ร.ร.บ้านปากเหมือง, ผอ.ร.ร.วัดบวกครกเหนือ, ผอ.ร.ร.กิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา  ณ ห้องประชุมหางดง สพป.เชียงใหม่ เขต 4

ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดที่มีความสนใจเข้าร่วมรับฟังโครงการ Good Food Festival ตอน “เทศกาลถือศีลกินเจ”

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ บริษัท คะตะลิสต์ จำกัด ดำเนินโครงการ Good Food Festival ตอน “เทศกาลถือศีลกินเจ” ในวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดที่มีความสนใจเข้าร่วมรับฟังโครงการ Good Food Festival ตอน “เทศกาลถือศีลกินเจ” รายละเอียดดังต่อไปนี้ {35776174_6102564104795}_1481

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดเรียงลำดับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนระหว่าง 61 ถึง 120 คนเพื่อขอรับการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 10:00 น นายประกอบกิตติ์ ปัสสวาส รองผอ. สพป. เชียงใหม่ เขต4 ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดเรียงลำดับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนระหว่าง 61 ถึง 120 คนเพื่อขอรับการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนจะดำเนินการจัดสรรงบประมาณ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2563 ให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กโดยมีหลักเกณฑ์พิจารณาดังนี้ 1. โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 61- 120 คน 2. โรงเรียนที่ไม่ได้รับจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2560 และ 2562 3. ให้ความสำคัญโรงเรียนหลักที่มีการเรียนรวมหรือโรงเรียนที่มีแนวโน้มจะมีนักเรียนมาเรียนรวมและโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรอกข้อมูลการขอรับการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับการเรียนการสอนฯผ่านเว็บไซต์ www.techno.bopp.go.th ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ซึ่งสพป.เชียงใหม่ เขต 4 มีโรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 61 ถึง 120 คนจำนวน 29 โรงเรียนและไม่มีโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 และเพื่อพิจารณาจัดเรียงลำดับความสำคัญโรงเรียนเป้าหมายทั้ง 29 โรงเรียนเพื่อขอรับการจัดสรร โดยเน้นให้ความสำคัญกับโรงเรียนหลัก ที่มีการเรียนรวมหรือโรงเรียนที่มีแนวโน้มจะมีนักเรียนมาเรียนรวมและโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลเป็นลำดับแรก ณ ห้องประชุมสารภี

O22ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุปีงบประมาณ 2563