ประชาสัมพันธ์ จำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567  ณ วันที่ 11 เมษายน 2567

ประชาสัมพันธ์ จำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567  ณ วันที่ 11 เมษายน 2567

  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ขอประชาสัมพันธ์ จำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567  ณ วันที่ 11 เมษายน 2567  รายละเอียดดังต่อไปนี้

ประชาสัมพันธ์ การรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า ตามที่ปรากฎความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และการแสดงความเห็นทางการเมืองประกอบกับในห้วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2567 อยู่ในห้วงเทศกาลสงกรานต์ และมีวันหยุดราชการต่อเนื่องซึ่งจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากรวมตัวเพื่อร่วมกิจกรรมรื่นเริงตามสถานที่ต่างๆ เพื่อเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อย ให้เกิดบรรยากาศที่ดีของบ้านเมือง จังหวัดเชียงใหม่จึงขอให้ดำเนินการ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1712828312x760856874_1-11772

การดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ขอประชาสัมพันธ์ การดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1712828046x1882548031_1-1476

ประชาสัมพันธ์พื้นที่การเรียนรู้ทางวัฒนธรรม

ด้วยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ศมส.) ได้ดำเนินงานทางมานุษยวิทยามาอย่างต่อเนื่อง และเล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงได้พัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้ทางมานุษยวิทยาสู่สาธารณะ จึงประชาสัมพันธ์พื้นที่การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมไปยังสถานศึกษาในสังกัด รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1712828216x677492480_1-2206

ประชาสัมพันธ์ “คู่มือคำแนะนำในการจัดการความปลอดภัยทางถนนเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (การเดินและการปั่น)”

ด้วยสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประชาสัมพันธ์ “คู่มือคำแนะนำในการจัดการความปลอดภัยทางถนนเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (การเดินและการปั่น)” ซึ่งสถาบันนโยบายสาธารณะและองค์กรภาคีเครือข่ายได้จัดทำคู่มือคำแนะนำในการจัดการความปลอดภัยทางถนนเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (การเดินและการปั่น) เพื่อให้ประชาชนสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและเพิ่มกิจกรรมทางกาย จึงขอประชาสัมพันธ์ “คู่มือคำแนะนำในการจัดการความปลอดภัยทางถนนเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (การเดินและการปั่น)” รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1712222951x685655827_1-293 1712222951x685655827_2-293

ประชาสัมพันธ์ จำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567  ณ วันที่ 10 เมษายน 2567

ประชาสัมพันธ์ จำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567  ณ วันที่ 10 เมษายน 2567

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ขอประชาสัมพันธ์ จำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567  ณ วันที่ 10 เมษายน 2567  รายละเอียดดังต่อไปนี้