วันที่ 13 กันยายน 2566 นายสมพงษ์ แสนสำโรง รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ผ่านระบบออนไลน์   ณ ห้องประชุมหางดง สพป.เชียงใหม่ เขต 4