ระบบตรวจสอบคะแนนสอบครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ขอประชาสัมพันธ์ ระบบตรวจสอบคะแนนสอบครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ โดยตรวจสบอผ่าน Link ระบบ htt://103.205.161.147 โดยผู้สมัครสอบคัดเลือก ทุกท่าน สามารถตรวจสอบผลคะแนนสอบด้วยตนเอง โดยใช้ User และ Password   User : เลขบัตรประชาชน 13 หลัก   Password : รหัสประจำตัวผู้สมัครสอบ

นายสุทัศน์ ศรีดาเดช ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและกรรมการประเมินตัดสินผลงานนวัตกรรมวิชาการ ในงาน “มหกรรมนวัตกรรมวิชาการ” ประจำปีงบประมาณ 2566

นายสุทัศน์ ศรีดาเดช ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและกรรมการประเมินตัดสินผลงานนวัตกรรมวิชาการ ในงาน “มหกรรมนวัตกรรมวิชาการ” ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและกรรมการประเมินตัดสินผลงานนวัตกรรมวิชาการ ในงาน “มหกรรมนวัตกรรมวิชาการ” ประจำปีงบประมาณ 2566

 

นายสุทัศน์ ศรีดาเดช ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นายสุทัศน์ ศรีดาเดช ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางาน (PA) นำโดย ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.  ดร.รตนภูมิ โนสุ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ  ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ลงพื้นที่ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นายสุทัศน์ ศรีดาเดช ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4  ณ ห้องประชุมสันป่าตอง สพป.เชียงใหม่ เขต 4

นายสุทัศน์ ศรีดาเดช ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธาน การปฐมนิเทศ ผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

นายสุทัศน์ ศรีดาเดช ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธาน การปฐมนิเทศ ผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

   วันที่ 29 สิงหาคม 2566 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธาน การปฐมนิเทศ ผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 จำนวน 19 คน โดยมีนายสายัณห์ คำลือ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และนางพัชราภรณ์ เทพวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมการปฐมนิเทศในครั้งนี้  ณ ห้องประชุมทุ่งอ้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 4

นายสุทัศน์ ศรีดาเดช ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต ๔ มอบหมายให้นายสายัณห์ คำลือ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประชุมรับการตรวจราชการ การติดตามการขับเคลื่อนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรายงานผลการตรวจราชการ  ตามประเด็นการตรวจราชการ

นายสุทัศน์ ศรีดาเดช ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต ๔ มอบหมายให้นายสายัณห์ คำลือ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประชุมรับการตรวจราชการ การติดตามการขับเคลื่อนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรายงานผลการตรวจราชการ  ตามประเด็นการตรวจราชการ

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายสุทัศน์ ศรีดาเดช ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต ๔ มอบหมายให้นายสายัณห์ คำลือ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประชุมรับการตรวจราชการ การติดตามการขับเคลื่อนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรายงานผลการตรวจราชการ  ตามประเด็นการตรวจราชการ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่